Jeugd Judo

 

1. Hoe ziet een judoles eruit?

Een judoles duurt 55 minuten. De eerste 10 minuten daarvan worden besteed aan vrij judoén. De kinderen kunnen hun overtollige energie kwijt en komen allemaal op hetzelfde aandachts-niveau. Het is dus belangrijk dat uw kind ook deze 10 minuten aanwezig is.Ze horen bij de les. Daarna komen de inleidende vormen die de kinderen spelenderwijs bekend maken met de organisatie in de les (waar is mijn plaats op de mat?) en met discipline. Het zijn bewegingsvormen als kruipen, rollen, gaan en staan in spel. Dan volgen de voorbereidende oefeningen voor judo zoals valbreken, judorollen en judogevechtskruipen, daarna wordt er toegewerkt naar een judotechniek. Dit gebeurt zoveel mogelijk met een spel/leer methode. De les eindigt met een spelvorm waarin het nette geleerde in praktijk kan worden gebracht.

2. Wat heeft mijn kind nodig voor de judoles?

De eerste les(sen) zijn een lange trainingsbroek en een T-shirt met lange mouwen voldoende (lang i.v.m ontvelde knieën en ellebogen). Zorg dat het kind geen sieraden draagt en geen kauwgom in de mond heeft (veiligheid). Judopakken zijn bij ons te verkrijgen. Ze zijn niet duur, zeker niet vergeleken bij de uitrusting die voor de meeste andere sporten nodig is. Bij zo’n pak hoort ook een band. Dat moet een dunne band zijn. Ze blijven beter zitten als een dikke band en ze zijn ook veiliger. Als de band verschuift en de knoop zit op de heup levert het vallen op de knoop bij een dunne band geen blessures op. Wij leveren de judopakken inclusief een dunne band. Het is gewenst dat uw kind zichzelf kan aan- en uitkleden en ook het judopak zelf kan aantrekken en de band knopen. Oefen dit dus thuis. U begrijpt dat banden e.e.a. in de les herhaaldelijk los gaat. Als de leraar steeds alles opnieuw moet vastmaken komt dit niet ten goede aan het verloop van de les. Schone handen en voeten en korte nagels stellen wij ook zeer op prijs.

3. Hoe zijn de groepen ingedeeld?

De verschillende groepen zijn grofweg naar leeftijd ingedeeld. 6 – 7 en 8 jarigen bij elkaar 9 ,10 en 11 jarigen en 12 en 13 jarigen. Maar een  kind dat al vanaf zijn/haar zesde jaar op judo zit zal met 8 jaar rijp zijn voor de tweede groep, maar een kind dat met acht jaar voor het eerst komt waarschijnlijk nog niet. We kijken dus niet alleen naar leeftijd, maar ook naar geestelijke- en lichamelijke (motorische) ontwikkeling.

4. Wanneer kan mijn kind een band/slip hoger worden?

Elk half jaar, net na de kerstvakantie en net voor de grote vakantie worden er slippentesten georganiseerd. Dit gebeurt binnen de normale lestijden. Over de juiste data wordt u vroegtijdig geïnformeerd. Voor de slippentest heeft uw kind een examenkaart nodig. De eerste kaart is geel, daarna oranje, groen, blauw en bruin. De kaarten kosten € 2,50 per stuk. Het is belangrijk om zo snel mogelijk zo’n kaart aan te schaffen want op de kaart staan alle technieken met naam en foto die uw kind moet kennen voor bijvoorbeeld de gele band.

De technieken zijn verdeeld in taken en op de slippentest kan het kind de taken die hij/zij kent laten zien. De goed uitgevoerde taken worden afgetekend en het kind krijgt een gekleurde slip aan de witte band, behorend bij het juiste aantal taken. Zijn alle taken afgetekend dan is hij/zij bruine slip.

Door wedstrijdpunten te verzamelen of door de snelheidsproef af te leggen kan deze bruine slip gele band worden. Voor de snelheidsproef mag het kind een techniek kiezen van de gele kaart en deze samen met zijn/haar partner laten zien. Lukt het om in het totaal 16 goede technieken in de minuut te maken (dus 8 per persoon want zowel leren werpen en vallen is belangrijk), dan heeft hij/zij de gele band verdiend. Daarna komt dan op dezelfde manier de oranje kaart aan de beurt.

Er zijn ook kinderen die sneller willen en kunnen. Voor die kinderen is er de mogelijkheid om tijdens de 10 minuten vrij judo, aan het begin van de les, een taak te oefenen en deze aan het einde van de les te demonstreren. Is de taak goed dan wordt hij afgetekend. Dit systeem is bedoeld om de zelfstandigheid, zelfwerkzaamheid en zelfdiscipline te bevorderen. Allemaal heel belangrijke eigenschappen in de sport en trouwens ook daarbuiten.

5. Kan mijn kind ook deelnemen aan judo-wedstrijden?

Het is belangrijk dat uw kind af en toe deelneemt aan die oefenwedstrijden. Het komt eens tegenover andere kinderen te staan en leert met een bepaalde vorm van stress om te gaan. Uw kind moet al wel een keer met een slippentest hebben meegedaan. Zo’n 2/3 maal per jaar is er gelegenheid om aan echte wedstrijden mee te doen en met echt bedoelen we dan voor een beker. Wij selecteren die wedstrijden omdat er lang niet op alle wedstrijden goed met judo wordt omgesprongen. Uw kind kan met deze wedstrijden meedoen als het ook met de oefenwedstrijden heeft meegedaan. Voor alle wedstrijden geldt trouwens, stimuleer maar dwing niet.

6. Moeten we ook lid worden van een bond?

Wij zijn als sportschool aangesloten bij de JBN (Judo Bond Nederland). Dat is voor u een garantie dat er op een goede en verantwoorde manier les gegeven wordt door een gediplomeerde docent. Vanaf de eerste slippentest stellen wij verplicht dat uw kind lid wordt van de judobond. Wij nemen n.l. examens af uit naam van die bond. Is uw kind geen lid, dan worden zijn/haar kyu graden (banden) niet officieel geregistreerd. De J.B.N. neemt zelf het examen af voor zwarte band en daarvoor moeten de kyu graden geregistreerd staan. Bovendien kan uw kind zonder lidmaatschap niet deelnemen aan officiële wedstrijden.

Voor aanmelden als lid van de JBN: klik hier voor de JBN-site